Warunki przyjęcia

Jeśli 

  • jesteś katoliczką,
  • wolną od przeszkód kanonicznych,
  • ukończyłaś 18, a nie przekroczyłaś 40 lat,
  • masz odpowiednie zdrowie fizyczne i psychiczne, które pozwoli Ci podjąć formację
    i apostolstwo Instytutu,
  • posiadasz wykształcenie co najmniej średnie,
  • pragniesz podjąć życie według rad ewangelicznych w świecie
  • chcesz dążyć do zjednoczenia z Chrystusem na drodze komunii z Maryją

… to nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować!

kaplica
Dla osoby konsekrowanej Maryja jest także w bardzo szczególny sposób Matką. Jeśli bowiem nowe macierzyństwo powierzone Maryi na Kalwarii jest darem dla wszystkich chrześcijan, to ma ono szczególną wartość dla tego, kto całkowicie oddał swe życie Chrystusowi. „Oto Matka twoja” (J 19, 27): słowa Jezusa, skierowane do ucznia, „którego miłował” (J 19, 26), zyskują wyjątkową głębię w życiu osoby konsekrowanej. Zostaje ona bowiem powołana wraz z Janem, aby wziąć do siebie Maryję (por. J 19, 27), kochać Ją i radykalnie naśladować, zgodnie z naturą swego powołania, a w zamian doznawać od Niej szczególnej macierzyńskiej dobroci. (Vita Consecrata 28)

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– abyś kierowała mną na ścieżkach mojego życia.