Gdzie jesteśmy

Obecnie jest nas ponad 160 na całym świecie. Większość z nas mieszka w Polsce: w  Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Suwałkach, Częstochowie, Radomiu, Łodzi i innych miejscowościach.

Jesteśmy również we Francji, USA, Meksyku, Anglii, Portugalii, Belgii, Niemczech, na Filipinach, Białorusi, Ukrainie i Łotwie. Mieszkamy same lub z naszymi  rodzinami. Istnieje też możliwość zamieszkania w trzyosobowych wspólnotach siostrzanych zwanych Małymi Nazaretami.

Gdzie jesteśmy - dorgowskazObecność życia konsekrowanego w całym świecie oraz ewangeliczny charakter jego świadectwa to przekonujące dowody — jeśli ich ktoś potrzebuje — na to, że nie jest ono rzeczywistością odosobnioną i drugorzędna, ale sprawą całego Kościoła. Kilkakrotnie potwierdzili to Biskupi podczas Synodu: „de re nostra agitur” — „jest to sprawa, która nas dotyczy”. Istotnie, życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ „wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego” oraz dążenie całego Kościoła-Oblubienicy do zjednoczenia z jedynym Oblubieńcem. Podczas Synodu kilkakrotnie stwierdzono, że życie konsekrowane nie tylko w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości i przyszłości Ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespolone z jego życiem, jego świętością i misją. (Vita Consecrata, 3)

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– abym niosła Ciebie i Twoją miłość wszędzie tam, gdzie jestem.