Wspólnota Apostolstwa Rodzinnego

Instytut opiekuje się Wspólnotą Apostolstwa Rodzinnego. Członkiniami tej Wspólnoty są kobiety, które nie mogą złożyć ślubów, ale pragną żyć duchowością Instytutu i składają przyrzeczenia stanowe. Specyfiką ich apostolstwa jest służba na rzecz rodziny i w tej intencji ofiarowują swoje modlitwy i cierpienia.