Apostolstwo

Jako Instytut nie prowadzimy własnych dzieł. Jednym z głównych miejsc naszego apostolstwa jest praca zawodowa. Ważne miejsce w naszej wspólnocie zajmuje apostolstwo „środków ubogich”. Na miarę możliwości i odczytując znaki czasu, uczestniczymy w ewangelizacyjnej i charytatywnej misji Kościoła, łącząc nasze zaangażowanie z modlitwą i ofiarą. Wiedząc, że Kościół potrzebuje świętych, troszczymy się o nasze uświęcenie, aby móc ofiarować Kościołowi dar naszej świętości.

 

Najważniejszym przejawem misji nie są zewnętrzne dzieła, ale przede wszystkim uobecnianie w świecie samego Chrystusa przez osobiste świadectwo. Oto jest wyzwanie i pierwszoplanowe zadanie życia konsekrowanego! Im bardziej upodobniamy się do Chrystusa, tym bardziej czynimy Go obecnym i działającym w świecie dla zbawienia ludzi. (Vita Consecrata, 72)

 

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– abym razem z Tobą mogła nieść macierzyńską miłość tym, wśród których żyję.