Szukasz powołania

Jeśli słyszysz w swoim sercu tajemniczy głos Boga, chciałabyś oddać Mu się całkowicie i jednocześnie odkrywasz, że Twoja codzienność i środowisko, w którym obecnie jesteś, to miejsce Twojego spotkania z Nim i świadczenia o Jego dobroci, być może Pan zaprasza Cię na drogę życia konsekrowanego w instytucie świeckim. W naszej Wspólnocie podążamy tą drogą razem z Maryją. Ona jest naszą Matką i Przewodniczką. Jej zawierzamy nasze trudy i radości, ufając, że Ona pomoże nam dochować wierności Jezusowi.

 

Czyż my wszyscy nie boimy się w jakiś sposób, że jeśli pozwolimy całkowicie Chrystusowi wejść do naszego wnętrza, jeśli całkowicie otworzymy się na Niego, to może On nam zabrać coś z naszego życia. Czyż nie boimy się przypadkiem zrezygnować z czegoś wielkiego, jedynego w swoim rodzaju, co czyni życie tak pięknym? Czyż nie boimy się ryzyka niedostatku i pozbawienia wolności? Jeszcze raz papież pragnie powiedzieć: Nie! Kto wpuszcza Chrystusa, nie traci nic, absolutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, pięknym i wielkim. Nie! Tylko w tej przyjaźni otwierają się na oścież drzwi życia. Tylko w tej przyjaźni rzeczywiście otwierają się wielkie możliwości człowieka. Tylko w tej przyjaźni doświadczamy tego, co jest piękne i co wyzwala. Tak też dzisiaj chciałbym z wielką mocą i przekonaniem, począwszy od doświadczenia swojego długiego życia, powiedzieć wam (…): Nie obawiajcie się Chrystusa! On niczego nie zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie. Amen. (Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. inauguracyjnej)

 

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– aby przyjąć pełne miłości spojrzenie Jezusa i na nie odpowiedzieć.