Środki formacji

Pan Bóg chce żyć w nas. Do nas jednak należy tworzenie miejsca dla Niego w naszym życiu. Sakramenty święte, modlitwa i spotkania formacyjne pomagają nam żyć w jedności z Nim.

  • Eucharystia jest źródłem WSZYSTKIEGO, dlatego staramy się w niej codziennie uczestniczyć.
  • Nieustannie potrzebujemy przebaczającej miłości Boga – szukamy jej w często przyjmowanym sakramencie pojednania.
  • W miarę możliwości korzystamy również z kierownictwa duchowego.
  • Codzienna medytacja to czas, w którym Chrystus może kształtować nasze patrzenie i myślenie.
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu jest szczególną okazją spotkania z miłością naszego Oblubieńca, „twarzą w twarz”.
  • Włączamy się też w modlitwę liturgiczną Kościoła przez odmawianie Jutrzni i Nieszporów.
  • Uczestniczymy w spotkaniach formacyjnych: comiesięcznych dniach skupienia, grupach dzielenia, weekendowych rekolekcjach kwartalnych oraz 2-tygodniowej formacji letniej.
Modlitwa Na znanej stronie Wyznań św. Augustyn z wielką intensywnością opisuje swoje odkrycie Boga jako najwyższego Piękna i największej Miłości, Boga, który pozostawał mu zawsze bliski i na którego wreszcie otworzył swój umysł i swoje serce, aby zostać przemienionym: „Późno Cię pokochałem. Piękności tak dawna a tak nowa, późno Cię pokochałem! A oto Ty byłaś wewnątrz, a ja byłem zewnątrz, tam Cię szukałem i lgnąłem w mej brzydocie ku pięknym rzeczom stworzonym przez Ciebie. Byłaś ze mną, a ja nie byłem z Tobą. Z dala od Ciebie trzymały mnie te rzeczy, które nie istniałyby, gdyby nie były w Tobie. Zawołałaś, wezwałaś – i przerwałaś moją głuchotę, zabłysnęłaś, zajaśniałaś i usunęłaś moją ślepotę; rozlałaś woń, odetchnąłem nią i oto wzdycham ku Tobie, skosztowałem i oto łaknę i pragnę, dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za Twoim pokojem” (X, 27.38). Za pomocą tych obrazów św. Augustyn próbuje opisać tajemnicę spotkania z Bogiem, z Jego miłością, która przemienia całą egzystencję. Chodzi tu o miłość bez żadnych zastrzeżeń, o miłość, która nas wyprzedza, wspiera i powołuje na drodze życia, a swoje źródło ma w zupełnej bezinteresowności Boga. (Orędzie Benedykta XVI na 49. światowy dzień modlitw o powołania)

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– aby Jezus mógł coraz pełniej żyć we mnie.