Charyzmat

Jesteśmy instytutem maryjnym. Naszym charyzmatem jest dążenie do zjednoczenia z Chrystusem na drodze komunii z Maryją, w świętym Kościele. Komunię z Maryją rozumiemy jako synowską relację zawierzenia Matce Bożej.

W rys maryjny naszego Instytutu wpisują się szczególnie dwa wydarzenia ewangeliczne – dwa fiat wypowiedziane przez Maryję: pierwsze w momencie zwiastowania „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” i drugie będące odpowiedzią na słowa Jezusowego testamentu z krzyża „Niewiasto, oto syn Twój… Oto Matka twoja”.

Uczymy się od Maryi, jak w postawie wiary i pokory poświęcać swoje życie służbie ludziom, a pośród wydarzeń, zarówno radosnych, jak i tych trudnych i niezrozumiałych pokładać nadzieję w Chrystusie.

Przyjęcie Maryi do naszego życia potwierdzamy aktem oddania się Matce Bożej.

 


Moja mała ukochana córeczko niech się nie trwoży twoje serce.
Czyż nie jestem przy tobie Ja twoja Matka?
Czy nie stoisz w moim cieniu ?
Czy to nie Ja jestem źródłem twojej radości ?
Czyż nie jesteś ukryta w fałdach mego płaszcza i w moich ramionach, które cię obejmują?
Czy potrzebujesz czegokolwiek innego ?

(por. MB z Guadalupe 12.12.1531r.)

 

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– abyś doprowadziła mnie do zjednoczenia ze swoim Synem.