Etapy formacji

Do złożenia pierwszych ślubów czasowych przygotowujemy się przez 6 lat:

  • 2 lata w aspiranturze
  • 4 lata w kandydaturze.

Następnie przez kolejne 5 lat co roku ponawiamy nasze oddanie się Panu w ramach inkorporacji czasowej.

Po tym okresie przygotowań i rozeznawania składamy śluby wieczyste i podejmujemy formację permanentną.

Na każdym etapie formacji towarzyszą nam wybrane do tego osoby, które nazywamy Odpowiedzialnymi i Animatorkami Formacji.

formacja Wolno sądzić, że pogłębienie formacji pomoże kobiecie konsekrowanej lepiej zrozumieć własne dary, a zarazem ożywi niezbędną wzajemną wymianę darów wewnątrz Kościoła. Także w dziedzinie refleksji teologicznej, kulturalnej i duchowej wiele oczekujemy od kobiecego geniuszu — nie tylko w tym, co dotyczy specyfiki życia konsekrowanego kobiet, ale także rozumienia wiary we wszystkich jej przejawach. (Vita Consecrata, 58)

Matko Wielkiego Zawierzenia, Pokorna Służebnico Pańska, oddaję się Tobie bez zastrzeżeń

– byś kształtowała mnie tak, bym coraz bardziej podobała się Bogu.